• Lisbet Molt Krogsøe

    cand.psych. og autoriseret psykolog

  • +45 60 64 63 08

  • lmk@psykgruppen.dk

Cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2010. Autoriseret psykolog i 2013. Uddannet indenfor den moderne psykoanalytiske terapitradition ved Akademi for Integrerende Psykoterapi (www.aip.dk). Ved at færdiggøre specialistuddannelsen i psykoterapi.

Mangeårig erfaring med terapeutisk behandling i forhold til både almene psykologiske udfordringer hos unge og voksne samt overfor specifikke personlighedsforstyrrelser samt personlighedsmæssige – og relationelle vanskeligheder. Jeg har fra psykiatrien erfaring med differentialdiagnostiske vurderinger og udredninger.

Jeg arbejder med alle slags lidelser med afsæt i den enkeltes særlige problemstillinger og udfordringer. Behandlingen tager udgangspunkt i, at mange symptomer eller handlinger kan være udtryk for uforståelige eller endnu ikke formede følelser, som det terapeutiske arbejde kan være med til at skabe kendskab til og erfaring med at kunne udholde og håndtere. Vores følelsesmæssige erfaringer har stor betydning for forholdet til os selv og i vores forhold til andre mennesker.

Jeg tilbyder terapeutiske forløb, samt supervision og undervisning til psykologer, læger og andre fagpersoner.