• Marianne Lund Flaunø

    cand.psych. og autoriseret psykolog

  • +45 26 16 86 54

  • mf@psykgruppen.dk

Jeg er uddannet psykolog ved Aarhus Universitet i 2010, jeg er autoriseret og i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi. Jeg har gennemført en 3-årig videreuddannelse i ISTDP (Intensiv kortidsdynamisk psykoterapi). Forskning viser, at ISTDP er en effektiv psykoterapeutisk metode til behandling af forskellige problemstillinger. ISTDP har endvidere vist sig effektiv med klienter, som ikke er blevet hjulpet tilstrækkeligt med andre terapiformer.

Grundforståelsen i ISTDP er, at du lider og har symptomer, fordi du ikke kan mærke dine følelser, når du har brug for dem. Grunden til dette er, at dine følelser skaber angst, fordi det tidligere i dit liv har været utrygt at mærke og udtrykke følelserne. I min behandlingstilgang vil jeg derfor hjælpe dig med at komme mere i kontakt med dine følelser, uden at dette er forbundet med angst. Dette vil give dig bedre muligheder for egenomsorg, handlekraft, viljestyrke og frihed i livet generelt samt i nære relationer.

Jeg har psykologfaglig erfaring fra arbejdet med klienter og pårørende i den primære sundhedssektor, i hospitalssektoren og i kriseberedskaber.

Jeg har specifik erfaring i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af behandlingsforløb for patienter med bl.a. angst, depression, komplekse personlighedsrelaterede problemstillinger, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, misbrugsrelaterede tilstande samt alvorligt syge patienter og deres pårørende. Arbejder med individuelle, samt par- og gruppeterapeutiske forløb.

Jeg superviserer og underviser psykologer og sundhedsfagligt personale ved psykiatriske behandlingsinstitutioner.