• Marianne Lund Flaunø

    cand.psych. og autoriseret psykolog

  • +45 26 16 86 54

  • mf@psykgruppen.dk

Cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2010, autoriseret og i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi. Er videreuddannet i ISTDP (Intensiv kortidsdynamisk psykoterapi).

Psykologfaglig erfaring fra arbejdet med klienter og pårørende i den primære sundhedssektor, i hospitalssektoren og i kriseberedskaber.

Specifik erfaring i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af behandlingsforløb for patienter med bl.a. angst, depression, komplekse personlighedsrelaterede problemstillinger, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, misbrugsrelaterede tilstande samt alvorligt syge patienter og deres pårørende. Arbejder med individuelle, samt par- og gruppeterapeutiske forløb.

Supervisor og underviser for psykologer og sundhedsfagligt personale ved psykiatriske behandlingsinstitutioner.