• Morten Aarsleff

    cand.psych. og autoriseret psykolog

  • +45 93 83 17 57

  • maa@psykgruppen.dk

Cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2016 og autoriseret psykolog.

Jeg har mange års erfaring med behandling af krise- og traumereaktioner samt af angst, depression og eksistentielle problematikker. Denne erfaring har jeg oparbejdet igennem tidligere ansættelser som psykolog i bl.a. forsvaret, i psykiatrien, studenterrådgivningen og i privatpraksis herunder flere års psykologarbejde i Grønland.

Mine behandlingsforløb vil altid være tilpasset den enkeltes unikke henvendelsesårsag. Terapien tager udgangspunkt i en forståelse af, at hovedparten af psykisk lidelse ofte er forankret i relationelle og følelsesmæssige mønstre, der tidligere kan have givet mening, men som i det aktuelle liv kan opleves problematisk og utilpasset og ligefrem bidrage til mistrivsel. Gennem terapien bliver det muligt at opnå forståelse for disse mønstre, deres betydning og funktion og dermed skabes der grobund for forandring.

Jeg arbejder således med mennesker i forskellige livskriser og overgange, hvor følelsesmæssige reaktioner på forskellig vis kan gøre det vanskeligt at finde fodfæste og retning. Dette kommer ofte til udtryk i relationer til partnere, familie, venner, børn, kollegaer eller chefer, hvor der kan være konflikter, svigt og tab. mm, som påvirker vores mentale helbred. Dette er er en type udfordringer jeg har stor erfaring i at arbejde med.

I mit arbejde som psykolog benytter jeg en bred vifte af behandlingsmetoder, men min behandling tager altid udgangspunkt i den psykodynamiske forståelse.

Jeg tilbyder individuelle psykoterapeutiske behandlingsforløb. Jeg tilbyder desuden online behandling til Grønlændere i Danmark og i Grønland. Jeg tilbyder supervision og vejledning af såvel psykologer som andre faggrupper ift. bl.a. Grønlandske forhold, men også ift. psykologfaglig kompetenceudvikling i det hele taget.