Personligt udviklingsarbejde, specialistuddannelsen

Som led i specialistuddannelsen skal psykologer gennemføre et personligt udviklingsforløb.

Der er i dette udviklingsarbejde fokus på, hvordan det komplekse arbejde med mennesker i krise, i tab, i psykisk lidelse kan indvirke på psykologens oplevelse af faglig mestring og personlige trivsel. Ligeledes kan personlige og private forhold hos psykologen påvirke den måde hvorpå det psykologiske arbejde varetages.

Det personlige udviklingsarbejde befinder sig således i feltet mellem supervision og egenterapi, idet vi her undersøger, hvad vi selv bringer med ind i arbejdet med klienter og klientsystemer og hvad vi gør med det materiale som dette aktiverer hos os.

Det personlige udviklingsarbejde henvender sig ikke kun til psykologer der varetager behandlingsarbejde. Også psykologer der varetager forskellige konsultative udviklingsopgaver, erhvervspsykologiske opgaver, debriefinger og supervisioner, kan styrke deres tilgang og forståelse af de mere ubevidste processer, gennem arbejdet i en udviklingsgruppe.


Supervisor:
Helle Frelle-Petersen, Psykolog Gruppen, cand. psych. fra Aarhus Universitet i 1992.

Uddannet Specialist i psykoterapi og godkendt Supervisor ved Dansk Psykologforening. Godkendt supervisor i Dansk Psykiatrisk selskab. Videreuddannet og trænet af nationalt og internationalt anerkendte psykologer og psykiatere i den moderne analytiske tilgang til psykoterapi og supervision.

Superviserer og uddanner psykologer og psykiatere i den moderne analytiske terapitradition, gennem bl.a. undervisning og udviklingsgrupper i specialistforløbet “Personligt udviklingsarbejde”.

Varetager en lang række supervisionsopgaver og uddanner supervisorer i psykiatriske og psykologiske behandlingsinstitutioner samt PPR organisationer. Siden 2001 ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Underviser og vejleder i terapeutiske traditioner og metoder.

Download PDF med detaljeret beskrivelse af forløbet:

Personligt udviklingsarbejde

Dato for næste forløb:

Nyt forløb afvikles 2. halvår 2024.
I alt 6 supervisionsdage á 5 timer i perioden august til november 2024.

Deltagere 4 – 5 psykologer i gruppe fra forskellige arbejdspladser.

Forløbet afvikles:
Psykolog Gruppen, Sundhedshuset, Park Alle 15, 4. th., 8000 Aarhus C.

Pris kr. 16.500,- pr. deltager.

Godkendelse:
Specialistgodkendt, og kan også anvendes af ikke autoriserede, til senere specialistgodkendelse.

Tilmelding til:
Helle Frelle-Petersen, email hfp@psykgruppen.dk