Ofte stillede spørgsmål

Her kan du læse mere om typisk stillede spørgsmål vedr. behandling, tilskud, afmelding af tider samt meget mere.

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvordan reserverer jeg en tid?

I Psykolog Gruppen tilbyder vi kun konsultationer og behandling efter forudgående aftale.

Du bedes kontakte os telefonisk på tlf. 86 12 62 70. Vores behandlere vil herefter kontakte dig og i vil sammen planlægge et behandlingsforløb ud fra dine behov.

Er det nødvendigt med en henvisning fra egen læge?

Nej, du behøver ikke at have en henvisning fra din egen læge, for at modtage behandling hos os.

Du kan henvende dig på dit helt eget initiativ.

Hvad er en gyldig henvisningsårsag?

Din læge kan henvise dig til et behandlingsforløb hos os. I forbindelse med en konsultation hos din egen læge vil det blive afklaret, hvorvidt du tilhører en af kategorierne under den offentlige sygesikrings tilbud om psykologhjælp.

Blandt de gyldige henvisningsårsager kan nævnes:

• Patienter, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom

• Pårørende til patienter, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom

• Patienter over 18 år med let til moderat depression

• Patienter, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD i aldersgruppen 18 og 38 år

• Pårørende ved dødsfald

• Pårørende til alvorligt psykisk syge

• Kvinder, der får foretaget provokeret abort ved graviditet efter 12. svangerskabsuge.

• Røveri, volds- og voldtægtsofre

• Trafik- og ulykkesofre

• Patienter, der har forsøgt selvmord

• Patienter, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

• Samt andre årsager og belastende omstændigheder.

Listen over om gyldige henvisningsårsager bliver løbende opdateret og ændret. Du kan se den aktuelle og opdaterede liste over gyldige henvisningsårsager på Sundhed.dk

Hvordan får jeg en henvisning fra egen læge?

I forbindelse med konsultation hos egen læge vil det afklares, hvorvidt du tilhører en af kategorierne under den offentlige sygesikrings tilbud om psykologhjælp.

Hvis det er tilfældet, kan egen læge henvise dig til et behandlingsforløb hos os. Såfremt du har depressive symptomer, skal du forvente at egen læge vil anvende et spørgeskema for at vurdere graden af depression og evt. sideløbende medicinsk behandling.

Kan jeg få tilskud til behandlingen?

Såfremt du har en henvisning fra egen læge, yder den offentlige sygesikring tilskud, således at din egen andel af udgiften udgør kr. 412,75 for 1. konsultation og dernæst kr. 344,17 fra 2.-12. konsultation.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark ydes der yderligere kr. 100,- i tilskud pr. konsultation. Hvis du er over 38 år, har depression og har brug for behandling efter sygesikringskvoten er opbrugt, ydes der tilskud fra Sygeforsikring Danmark på kr. 200,-

Afhængigt af dine private forsikringsordninger, f.eks. sundhedsforsikring, kan der endvidere være mulighed for tilskud her igennem.

Kan jeg bruge min sundhedsforsikring?

Såfremt du selv eller din arbejdsgiver har tegnet en sundhedsforsikring, er der sandsynlighed for, at du kan få tilskud til behandlingen hos os. Vi samarbejder med en række forsikringsselskaber, her iblandt Tryg, Prescriba, Mølholm og PFA.

Priser - hvad koster det?

… du kan læse mere om vores priser på følgende side Priser og betaling

Er der andre omkostninger?

Nej, der er ikke flere omkostninger ifm. dit behandlingsforløb hos os. Du betaler alene for den ydelse, der er truffet aftale om mellem dig og din behandler.

Betaling - hvordan og hvornår betaler jeg?

Hos Psykolog Gruppen kan du betale med både Dankort, kontant eller ved bankoverførsel.

Hvordan indledes et behandlingsforløb?

Behandlingen indledes med en omhyggelig undersøgelse af din aktuelle situation og de forhold og problemer der har gjort at du har søgt hjælp. Der vil også blive talt om hvordan du selv forstår baggrunden for dine problemer og hvad du evt. hidtil har forsøgt at gøre for at få det bedre.

Da følelsesmæssige problemstillinger kan komme til udtryk på mange måder vil den første samtale også handle om at få et overblik over hvilken betydning og konsekvens dine problemer har haft for dig over en given periode. Det kan dreje sig om konsekvenser i din arbejds situation, i forhold til dit studie eller karriere i det hele taget, ligesom det kan handle om at problemerne påvirke dine nære forhold til andre mennesker.

Sammen med din psykolog vil du i løbet af de første samtaler opnå et mere samlet billede af, hvad det er for problemer, der synes særligt centrale og hvad der i første omgang vil blive arbejdet med samt hvordan i vil gribe det an.

Hvad er en psykologisk undersøgelse?

En undersøgelse af intellektuelle eller personlige funktionsområder, der sker gennem interviews og anvendelse af tests.

Hvad skal jeg forberede mig på, hvis jeg skal til undersøgelse?

Det er vigtigt at komme veludhvilet samt medbringe hjælpemidler i form af briller, høreapparat. Du er også velkommen til at tage en nær pårørende med. Vedkommende vil i så fald medinddrages i interviewet.

Hvordan finder jeg vej?

Du kan se vores adresse samt et oversigtskort her

Hvor kan jeg parkere?

Der er mange parkeringsmuligheder i området omkring klinik i Aarhus C. Du finder enkelte parkeringspladser på Park Allé lige overfor vores klinik samt i P-husene under Bruuns Galleri, ved Musikhuset og Scandinavian Congress Center.

Hvad gør jeg, når jeg ankommer til klinikken?

Når du ankommer til klinikken, bedes du tage plads i venteværelset. Din behandler vil hente dig dér.

Skal jeg medtage mit sygesikringskort?

Hvis du er henvist til behandling gennem Den offentlige Sygesikring, skal du medbringe dit sygesikringskort til hver samtale. Der vil i forbindelse med hver samtale blive sendt en registrering af dit besøg til Sygesikringen, præcis som når du besøger din egen læge.

Transport til undersøgelser?

Klinikken kan ikke være behjælpelig med transport. Økonomisk dækning af transport afklares med henvisende kommune.

Hvis jeg er afhængig af handicap-transport?

Af- og påstigning kan ske i gården eller i nærheden af Klinikkens hovedindgang. Hvis man ikke er selvhjulpen som kørestolsbruger, er det nødvendigt at have hjælper med.

Kan gangbesværede eller handicappede få hjælp i klinikken?

Ja, der er adgang for handicappede til Psykolog Gruppens lokaler. Vi har en elevator i ejendommen, der går direkte til vores klinik på 4. sal.

Der er ligeledes adgang for de fleste kørestolsbrugere. Kontakt klinikken eller din behandler direkte, for nærmere information.

Hvad er klinikkens åbningstider?

Klinikken har daglig åbningstid fra kl. 8.00 til 17.00.

Ændring eller afbestilling af tider

Såfremt du er forhindret i at møde eller gerne vil ændre den aftalte tid, beder vi dig senest give os besked om morgenen ml. kl. 8.00-8.30, hverdagen før din aftale. Du bedes indtale en besked på psykologens direkte telefonnummer, eller sende en mail. Du finder de relevante kontaktoplysninger på din egen psykolog i oversigten over vores medarbejdere.

Der beregnes fuld pris ved ændring af aftalte tider eller afbud efter dette tidspunkt.

Du kan læse mere på følgende side Afbudsregler

Kan jeg skrives på en venteliste til behandling?

Ja, du skal blot kontakte os på telefon 86 12 62 70  eller lægge en telefonbesked til os. Vi vil finde en tid til dig hurtigst muligt og rådgive dig ift. den evt. ventetid.

Har psykologer tavshedspligt?

Psykologer har tavshedspligt. Det betyder, at klienten er sikret fuld diskretion hos en psykolog.

I Psykolog Gruppen er vi underlagt Psykologlovens bestemmelser om tavshedspligt. Ingen andre end dig selv og psykologen får kendskab til de ting, der tales om, eller til at du overhovedet går hos en psykolog. Du kan derfor have tillid til, at de oplysninger, du giver psykologen, ikke gives videre til andre.

Psykologer har i visse tilfælde indberetningspligt. Det betyder, at de kun i ganske særlige tilfælde skal bryde deres tavshedspligt – f.eks. hvis psykologen finder ud af, at et barn misbruges eller bliver slået, gælder loven om, at alle, også psykologer, har indberetningspligt. Dette har de altså ligesom alle andre pligt til at fortælle til myndighederne.