• Astrid Benniche Sørensen

    cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi

  • +45 28 83 06 70
  • abs@psykgruppen.dk

Astrid Benniche Sørensen, cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2007.

Specialist og supervisor i psykoterapi/klinisk psykologi, voksne.
Godkendt supervisor ved Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.
Diplomeret gruppeanalytiker fra Institut for Gruppe Analyse (IGA) Aarhus.
Fungerende supervisor for psykologer/læger ved Akademiet for Integrerende Psykoterapi (AIP) indenfor den moderne psykoanalytiske terapitradition.
Primær ansættelse i Enhed for Personlighedsforstyrrelser, AUH, Skejby.

Jeg har mangeårig psykoterapeutisk erfaring med unge og voksne gennem individuelle samtaler, gruppeterapi og supervision. Samt lang erfaring med psykiatrisk diagnostisk udredning og psykoterapi.

Jeg er uddannet og trænet indenfor den psykoanalytiske forståelse og arbejder psykoterapeutisk med følelsesmæssige problemer, personlighedsmæssige – og relationelle problemer, der virker hæmmende og begrænsende i parliv og livsudfoldelse generelt.

I det psykoterapeutiske arbejde er der fokus på de bagvedliggende følelsesmæssige mønstre, der ofte gentager sig – og vedligeholder de problemer, der søges hjælp til. Øget indsigt i disse psykologiske forhold kan give nye udviklings- og handlemuligheder for den enkelte. De følelsesmæssige problemer kan komme til udtryk ved f.eks. eksistentielle problemer, stress, angst, tristhed/depression, selvværdsproblemtikker, sorg/krise tilstande, konflikter og relationelle problemer.