Psykolog Gruppens samarbejdspartnere

Psykolog Gruppen er tilknyttet Den offentlige Sygesikring. Vi samarbejder således med de praktiserende læger, psykiatere og andre sundhedsfaglige virksomheder og institutioner.

Vi har desuden samarbejde med en række forsikringsselskaber og virksomheder der yder hel eller delvis dækning af psykologbehandlingen.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til dette, undersøg dine forsikringsbetingelser eller kontakt dit forsikringsselskab.

Vi løser bl.a. opgaver for følgende forsikringsselskaber; Tryg, PrimaCare, Mølholm, PFA

Endvidere løser vi akutte kriseopgaver for Dansk Krisekorps og Nordisk krisekorps

Endelig samarbejder vi med Privathospitalet Aleris-Hamlet om psykologisk behandling ifm. Gastric Bypass.