Specialistkursus om seksualitet og køn

– i psykoterapeutisk praksis

De fleste kan blive enige om at seksualitet er en vigtig del af det at være menneske, men alligevel er det noget der kan opleves som en udfordring at håndtere terapeutisk.

Hvordan anlægger man et psykoterapeutisk perspektiv på seksualiteten i behandlingen? Hvilken plads skal seksualiteten have og med hvilken tilgang kan de seksuelle og psyko-seksuelle problemstillinger tematiseres i det psykoterapeutiske arbejde? Og hvordan kan vi forstå den erotiske og seksuelle overføring i terapien og hvordan skal vi arbejde med den?

Aktuelt fylder kønsidentitet meget i samfundsdebatten og det vurderes at vi befinder os i en brydningstid, hvor især unge forholder sig til deres egen kønnethed på en langt mere eksplicit måde end tidligere. Også dette vil fylde i det psykoterapeutiske arbejde og udfordre den terapeutiske praksis.

Vi har som psykologer behov for langt mere viden på dette område for at kunne agere og intervenere relevant. Vi har desuden behov for mere viden for at kunne navigere i hvad der kan arbejdes med i en almindelig klinisk praksis og hvad der kræver en mere specialiseret indsats.

Dette kursus vil tage fat på hvordan man helt konkret kan blive mere tryg i forhold til at tale om seksuelle emner på en professionel måde som psykolog. Der vil blive undervist i den overordnede tilgang til seksualitet ud fra en bio-psyko-social forståelse.

Underviser:

Rikke Pristed er cand.psych. Aut, og specialist i sexologisk rådgivning (NACS). Hun har sexologisk praksis i Århus, og er desuden lektor ved sexologiuddannelsen ved Universitetet i Agder (Norge)., samt underviser på DACS sexologuddannelsen. Hun er næstforperson i Dansk Forening for Klinisk Sexologi og medstifter af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi.

Dato for næste kursus:
Pt. ikke fastlagt

Kurset afvikles:
Psykolog Gruppen, Sundhedshuset, Park Alle 15, 4. th., 8000 Aarhus C.
(lige ved Banegården).

Pris kr. 3.800,- for to dage inkl. forplejning.

Godkendelse:
Godkendt til specialistuddannelsen

Tilmelding:
Emilie Sloth Grønbæk, email esg@psykgruppen.dk

Fordeling af pladser sker efter først til mølle. Pladsen er sikret når betaling er modtaget.
Konto nr.: Jyske Bank, reg.nr. 7016 konto nr. 1021434

Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldinger.
Information herom vil ske umiddelbart efter sidste frist for tilmelding.