• Emilie Sloth Grønbæk

    cand.psych. og autoriseret psykolog

  • +45 60 47 05 00
  • esg@psykgruppen.dk

Udviklingsforløb for psykologistuderende
Klik her for mere information…

Behandling af fødselsreaktioner
Klik her for mere information…

INDIVIDUEL TERAPI

Jeg har gennem de sidste 8 år arbejdet terapeutisk med almene og psykiatriske problemstillinger såsom stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, traumer, personlighedsforstyrrelser mfl. med unge og voksne. Min terapeutiske tilgang er psykodynamisk funderet og retter fokus på at skabe kontakt til og indsigt i de bagvedliggende årsager, som ofte er med til at skabe og vedligeholde et problem; bl.a. følelser, selvopfattelser, forsvarsstrategier og relationsmåder. Gennem terapien styrkes evnen til at være i kontakt med og rumme det svære og indsigten i egne reaktions- og relationsmønstre er med til at skabe nye handlemuligheder.

PAR-TERAPI

Jeg tilbyder parterapi på et emotionsfokuseret grundlag. Med vægt på at identificere de negative mønstre, der presser parforholdet kan der på denne baggrund påbegyndes en proces, hvor der skabes større forståelse og følelsesmæssig kontakt til det I ønsker jer hos hinanden. Parterapi kan både være relevant for jer, der ønsker at afklare, hvorvidt I ønsker at forblive sammen, jer der gerne vil udvikle og forbedre jeres parforhold eller arbejde jer gennem en krise i parforholdet, men kan også være en langsigtet investering til jer der som (kommende) forældre ønsker at arbejde med egen psykologisk bagage og indbyrdes par-dynamik mhp. at skabe bedst mulige vilkår for jeres familie.

FØDSELSREAKTIONER

En fødselsreaktion/depression er en reaktion på, at noget i ens egen psykologiske tilknytningsbagage bliver vakt til live i konfrontationen med forældreskab og kan vanskeliggøre tilknytningen til sit eget barn og trivslen i de nye livsomstændigheder. Det kan hurtigt sprede sig som ringe i vandet og skabe andre problemer med både barnets og parforholdets trivsel. En fødselsreaktion er derfor vigtig at tage hånd om for at give både dig, dit barn og jeres familie de bedste betingelser, og jeg prioriterer derfor at kunne tilbyde tider med kort ventetid ved disse problemstillinger.

SUPERVISION, EGENTERAPI, TERAPITRÆNING

Jeg tilbyder supervision og egenterapi til psykologistuderende og yngre psykologer, der gerne vil styrke det faglige og personlige fundament, der kræves i den terapeutiske rolle. Jeg udbyder desuden løbende udviklingsgrupper for psykologistuderende og nyuddannede psykologer med fokus på psykodynamisk terapitræning.