• Emilie Sloth Grønbæk

    cand.psych. og autoriseret psykolog

  • +45 42 30 74 65
  • esg@psykgruppen.dk

Udviklingsforløb for psykologistuderende
Klik her for mere information…

Behandling af fødselsreaktioner
Klik her for mere information…

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og autoriseret psykolog med bred erfaring indenfor terapi i psykiatrisk og privat regi, rådgivning og undervisning.

Som klient hos mig møder du et menneske med varme, nysgerrighed og ærlighed. Den terapeutiske proces er et samarbejde mellem os, hvor vi begge er i arbejdstøjet ift. at blive klogere på, hvem du/I er, og hvilke forandringer, som udfordringerne i dit/jeres liv kræver.

INDIVIDUEL TERAPI

Min terapeutiske tilgang er psykodynamisk funderet og retter fokus på at forstå, hvilke årsager der ligger bag symptomer såsom stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, OCD, relationelle problematikker mm. Sådanne symptomer er ofte opstået som individets bedste forsøg på at overleve/fungere med de redskaber, vedkommende har haft til sin rådighed ved problemets opståen, men kan over tid udvikle sig til dysfunktionelle mønstre, der skaber nye problemer. Gennem terapien styrkes evnen til at være i kontakt med og rumme det svære og bevidstheden om egne reaktions- og relationsmønstre øges. Det bidrager til nye muligheder for bl.a. 1) at forholde sig til sig selv og egne behov, 2) handle på baggrund af bevidsthed fremfor automatik og 3) indgå i mere meningsfulde relationer.

PARTERAPI

Jeg tilbyder parterapi på et emotionsfokuseret grundlag. Med vægt på at identificere de negative mønstre, der presser parforholdet kan der på denne baggrund påbegyndes en proces, hvor der skabes større forståelse og følelsesmæssig kontakt til hinanden. Parterapi kan både være relevant for jer, der ønsker at afklare, hvorvidt I ønsker at forblive sammen, jer der gerne vil udvikle og forbedre jeres parforhold eller arbejde jer gennem en krise i parforholdet, men kan også være en langsigtet investering til jer der som (kommende) forældre ønsker at arbejde med egen psykologisk bagage og indbyrdes par-dynamik mhp. at skabe bedst mulige vilkår for jeres familie.

FØDSELSREAKTIONER

En fødselsreaktion/depression kan opstå hos både mor og far, men kan se forskelligt ud fra person til person. Store udsving/forandringer i humør, engagement og adfærd ifm. forældreskabet (både før og efter fødsel) kan være væsentlige tegn, og kan uanset udtrykket vanskeliggøre trivslen i de nye livsomstændigheder. Det kan hurtigt sprede sig som ringe i vandet og skabe andre problemer med både barnets og parforholdets velbefindende. En fødselsreaktion er derfor vigtig at tage hånd om for at give både dig, dit barn og jeres familie de bedste betingelser, og jeg prioriterer derfor at kunne tilbyde tider med kort eller ingen ventetid ved disse problemstillinger. Barn og/eller partner er velkomne til at deltage som en del af behandlingen efter behov.

SUPERVISION, EGENTERAPI, TERAPITRÆNING

Jeg tilbyder supervision og egenterapi til psykologistuderende og yngre psykologer samt andre faggrupper, der gerne vil styrke det faglige og personlige fundament, der kræves i den terapeutiske eller rådgivende rolle. Jeg udbyder desuden løbende udviklingsgrupper for psykologistuderende og nyuddannede psykologer med fokus på psykodynamisk terapitræning.