• Catharina Reestorff Frandsen

    cand.psych. og autoriseret psykolog

  • +45 30 74 04 31
  • cmr@psykgruppen.dk

Behandlingstilbud for unge voksne ml. 20-30 år.
Klik her, hvis du vil vide mere om dette behandlingstilbud…

Cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2014, autoriseret psykolog i 2016.

Jeg har specifik erfaring med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udrednings- og behandlingsforløb for klienter med bl.a. angst, depression, stress, sorgreaktioner, pårørendeproblematikker og personlighedsforstyrrelser.

I en længere årrække har jeg arbejdet med Operationaliseret Psykodynamisk Diagnose (OPD), der anvendes til at identificere det fokus, der skal arbejdes med i terapien, for at sikre klientens personlige udvikling.

Ved brug af OPD afdækkes:

  • Uhensigtsmæssige relationsmønstre, som ofte vedligeholder den problemstilling, der ønskes hjælp til. Indsigt i disse mønstre giver nye udviklings- og handlemuligheder.
  • Indre konflikter, der viser sig som ubalancer mellem f.eks. nærhed-distance, give-tage imod hjælp og omsorg, styre andre-lade sig styre af andre, svingende selvværd mv.
  • Personlighedsmæssige ressourcer og sårbarheder, der påvirker hvordan pres, belastninger og krav håndteres.

Jeg er under 3-årig videreuddannelse i ISTDP. Ved at arbejde med hvorledes svære blandende emotioner kan vække indre ubehag og uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier, kan evnen til at rumme svære følelser forbedres, hvortil symptomet eller problemet afhjælpes.

Jeg tilbyder individuel terapi, gruppeterapeutiske forløb, kurser i bl.a. OPD.