Supervision af supervision

Psykologer varetager i mange organisationer en central supervisionsopgave som led i medarbejdernes fortsatte personlige og faglige udvikling. Det er en interessant men krævende opgave at sikre et stabilt og trygt refleksionsrum, hvor den enkelte medarbejder føler sig parat til at reflektere over egen praksis.

Mange supervisionsopgaver udfordres af vanskeligheder som kan henledes til spændinger i det kollegiale samarbejde, ledelsesrelaterede problemstillinger eller organisatoriske ændringer, der kan medføre både samarbejdsmæssige og faglige udfordringer.

Disse forhold udfordrer den psykologiske tryghed og er vigtige at kunne manøvrere i og forstå betydningen af, for at kunne få supervisionsrummet til at blive en produktiv ramme for supervisandernes professionsudvikling.

Supervision af supervision er et udviklingsforum, hvor du kan udvikle dine supervisorfærdigheder mhp., at opnå større sikkerhed og kreativitet i skabelsen af trygge og produktive supervisionsrum for medarbejdere i forskellige sundhedsfaglige sammenhænge.

Der oprettes løbende nye gruppetilbud til træning og supervision af supervisorkompetencen. Du er også altid velkommen til at henvende dig med et individuelt behov.


Supervisor:
Helle Frelle-Petersen, Psykolog Gruppen, cand. psych. fra Aarhus Universitet i 1992.

Uddannet Specialist i psykoterapi og godkendt Supervisor ved Dansk Psykologforening. Godkendt supervisor i Dansk Psykiatrisk selskab. Videreuddannet og trænet af nationalt og internationalt anerkendte psykologer og psykiatere i den moderne analytiske tilgang til psykoterapi og supervision.

Superviserer og uddanner psykologer og psykiatere i den moderne analytiske terapitradition, gennem bl.a. undervisning og udviklingsgrupper i specialistforløbet “Personligt udviklingsarbejde”.

Varetager en lang række supervisionsopgaver og uddanner supervisorer i psykiatriske og psykologiske behandlingsinstitutioner samt PPR organisationer. Siden 2001 ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Underviser og vejleder i terapeutiske traditioner og metoder.

Download PDF med detaljeret beskrivelse af forløbet:

Supervision af supervision

Dato for næste forløb:

Forløbet afvikles fra efterår 2024.
I alt 6 supervisionsdage á 5 timer i perioden august 2024 til december 2024.

Deltagere 4 – 5 psykologer i gruppe fra forskellige arbejdspladser.

Forløbet afvikles:
Psykolog Gruppen, Sundhedshuset, Park Alle 15, 4. th., 8000 Aarhus C.

Pris kr. 16.500,- pr. deltager.

Godkendelse:
Specialist- og supervisorgodkendt og kan også anvendes af ikke autoriserede til senere specialist- godkendelse.

Tilmelding til:
Helle Frelle-Petersen, email hfp@psykgruppen.dk