• Sara Brouw Baungaard

    cand.psych. og autoriseret psykolog

  • +45 81 53 58 78
  • sbb@psykgruppen.dk

Sara Brouw Baungaard, uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet og autoriseret psykolog.

Gennem en årrække har jeg arbejdet med følelsesmæssige og relationelle problematikker hos unge og voksne i psykoterapeutiske forløb. Problematikkerne kommer ofte til udtryk som angst, stress, depression og selvværdsproblemer. Derudover også som spiseproblemer, personlighedsproblematikker, traumereaktioner og eksistentielle udfordringer mfl.

Jeg har trænet og uddannet mig inden for den psykodynamiske tilgang til psykoterapi og min erfaring er primært opnået gennem varetagelse af intensive individuelle og gruppeterapeutiske forløb samt diagnostik på specialiseret psykiatrisk niveau. Dette ved ansættelser på psykiatriske afdelinger i Aarhus, København og Nord Norge.

Min terapeutiske tilgang er psykodynamisk funderet og tager derfor udgangspunkt i en forståelse af at psykisk lidelse ofte er forankret i relationelle og følelsesmæssige mønstre, der tidligere i livet har været nødvendige, men som nu bidrager til mistrivsel.

Et terapeutisk forløb hos mig vil altid tage udgangspunkt i dig og dine behov. Min vigtigste opgave er at skabe et trygt rum, hvor vi sammen nysgerrigt og fordomsfrit kan opdage og undersøge, hvilke følelser, ønsker, selvopfattelser og erfaringer der kan ligge bag de problematikker og konflikter, som gentager sig og piner dig. Terapien er en proces, hvor vi sammen forsøger at forstå disse bagvedliggende mønstre, og hvor vi øver det at komme i kontakt med og rumme svære følelser og tanker. Det gør vi, fordi det giver mulighed for at handle anderledes og opleve mere indre ro, selvaccept og trivsel i relationer.

Jeg arbejder med mennesker, som står et svært sted i livet af mange forskellige grunde. Det være sig livskriser, konflikter, svigt, tab eller andre udfordringer, hvor man kan føle sig forpint, ensom, angst, tom eller på anden vis have svært ved at finde fodfæste og få hverdagen til at fungere. Måske er du forpint, men lige nu ikke i stand til at beskrive, hvad det egentlig handler om, og hvad du vil arbejde med. Vi kan sammen få det indfanget og det udgangspunkt kan også være afsæt for en god terapeutisk proces.

Jeg tilbyder individuelle psykoterapeutiske behandlingsforløb og online behandling. Derudover tilbyder jeg supervision og vejledning af såvel psykologer som andre faggrupper.