• Helle Frelle-Petersen

    cand.psych., autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi

  • +45 21 45 25 34
  • hfp@psykgruppen.dk
  • CVR 20812893
  • Medstifter og ejer af Psykolog Gruppen i 2001.
  • Uddannet Specialist i psykoterapi og godkendt Supervisor ved Dansk Psykologforening.
  • Godkendt supervisor i Dansk Psykiatrisk selskab.
  • Videreuddannet og trænet af internationalt anerkendte psykologer og psykiatere i den moderne analytiske tilgang til psykoterapi og supervision.

TERAPI

Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling til en bred vifte af problemstillinger. Den moderne analytiske terapitradition sætter rammen for en samtale, hvor der skabes mulighed for at undersøge og klarlægge de såvel funktionelle som dysfunktionelle tanke- og adfærdsmønstre.
Behandlingsarbejdet vil således ofte have fokus på de centrale relationer der både historisk og aktuelt har påvirket tilknytningens mønstre og de følelsesmæssige reaktioner, der hhv. komplicerer og understøtter de relationer vi indgår i.
Det er terapiens formål, gennem indsigt og forståelse for disse mønstres betydning, at skabe mulighed for, at nye og mere konstruktive mønstre kan etablere sig. Dette sker mhp. at sikre en større frihed og følelsesmæssig stabilitet.

SUPERVISION OG PERSONLIGT UDVIKLINGSARBEJDE

Jeg har gennem mange år superviseret og uddannet psykologer og psykiatere ift. deres terapeutiske arbejde og i deres supervision af andre faggruppers arbejde. Jeg udbyder således løbende både individuel supervision, supervision i små og store grupper af medarbejdere, samt egentlige uddannelsesforløb, hvor psykologer kan opnå færdigheder i at understøtte egne og andre faggruppers kompetenceudvikling.
Mit supervisionsarbejde tager afsæt i psykologens faglige praksis og den måde hvorpå den faglige profil kan udfolde sig hos psykologen. Jeg varetager således supervision af psykologer i mange dele af psykiatrien og på flere somatiske afdelinger, psykologer i privat praksis, i PPR regi, ved politiet, samt overfor psykologer i både private og kommunale behandlingstilbud.

SUPERVISION AF SUPERVISION

Jeg gennemfører flere gange om året specialistkurset ”Supervision af andre faggrupper”.
Ønsker du selv at uddanne dig til supervisor, tilbyder jeg supervision af dit supervisionsarbejde, overfor supervision af psykoterapi og overfor andre psykologfaglige opgaver samt supervision af andre faggrupper.
Jeg tager afsæt i den analytiske tilgang til psykoterapi og supervision, der som udgangspunkt understøtter flere psykologiske traditioner. I supervisionen vil vi være optaget af at forholde os til den faglige udfordring og de psykologiske mekanismer der på både direkte og indirekte vis påvirker samarbejdet og håndteringen af den psykologfaglige tilgang. Vi vil endvidere interessere os for hvordan de personlige erfaringer og forholdemåder også spiller en rolle i forvaltningen af den psykologfaglige opgave. Det er supervisionens formål at skærpe det psykologiske blik for opgavernes kompleksitet, samt styrke psykologens evne til at navigere professionelt i denne.